De Taalgrens

Vijftig jaar geleden – in augustus 1963 – werd de Belgische taalgrens vastgesteld. Bij wet werd vastgelegd dat de grenzen tussen de Vlaamse en Waalse provincies moesten samenvallen met de Frans-Nederlandse taalgrens.

Een half eeuw Belgische taalgrens brengt ons ertoe een deel van een serie te herhalen van het programma Het Spoor Terug over de Belgische taalgrens. Deze grens begint in de Voerstreek, het gebied waar de taalstrijd tussen Walen en Vlamingen van oudsher op de loer lag. De Franstaligen in de Voerstreek weigerden zich neer te leggen bij de begin jaren ’60 vastgestelde taalgrens. De conflicten liepen hoog op tot het dramatisch hoogtepunt in 1980, waarbij massale gevechten ontstonden tussen Frans- en Nederlandstaligen, waarbij balken, bakstenen en buizen over en weer vlogen en personen op elkaar in begonnen te slaan. De politie spoot met waterkanonnen en liet traangasgranaten ontploffen. Gewonden vielen en de ambulances reden af en aan. 
In deze Voerstreek dus, bijgenaamd het "Ulster van Limburg….”, waar de wetgeving van 1963 de vernederlandsing inluidde die met lede ogen werd aangezien door de Franstaligen, begint de eerste aflevering van de zesdelige serie De Taalgrens. Deze aflevering van Het Spoor Terug werd eerder uitgezonden op 2 juli 1991.

De overige delen van deze serie die in de zomer van 1991 werden uitgezonden zijn nu ook terug te horen via Woord.nl….