Dertigduizend kinderen in niemandsland

35 jaar geleden, in oktober 1978 zond het achtergrondprogramma Embargo de vierdelige serie 'Dertigduizend kinderen in niemandsland' uit, over de toen meer dan dertigduizend gastarbeiderskinderen in Nederland, de zogenaamde tweede generatie gastarbeiders.

De tweede generatie

Begin jaren zestig kwamen de eerste gastarbeiders naar ons land. Ze mochten hier alleen komen werken als ze niet getrouwd waren. De vraag naar gastarbeiders steeg zodat de voorraad vrijgezellen spoedig uitgeput was. Er kwam een stroom op gang van Spanjaarden, Portugezen en Joegoslaven. En later vooral Turken en Marokkanen. Die hun vrouwen en kinderen achterlieten in het vaderland. Jaren later kwamen ook de vrouwen om hun mannen te helpen met geld verdienen. Om zo des te eerder naar huis terug te kunnen keren en daar weer een bestaan op te bouwen . De kinderen bleven achter, bij de grootouders of andere familie en zij voelden zich in de steek gelaten. Later kwamen ook zij naar Nederland, omdat de scheiding de ouders te machtig werd en zij beschikten over meer woonruimte.

Nu 35 jaar geleden, in oktober 1978 zond het achtergrondprogramma Embargo de vierdelige serie 'Dertigduizend kinderen in niemandsland' uit, over de toen meer dan dertigduizend gastarbeiderskinderen in Nederland, de zogenaamde tweede generatie gastarbeiders. Het ging destijds in deze serie vooral over de Turkse en Marokkaanse kinderen, omdat de culturele en religieuze verschillen tussen hen en Nederlandse kinderen het grootst waren. Zij werden op school en straat geconfronteerd met een houding ‘van alles mag’, terwijl de vader thuis zijn traditionele gezag met harde hand probeerde te handhaven.