Comeback van de vogels

Ontdek de vogeltrek

Vogeltrek is een wonderlijk fenomeen. Al eeuwenlang vliegen vogels van het hoge noorden naar het verre zuiden en in het voorjaar weer in omgekeerde richting. Er is al heel veel bekend over ‘vogeltrek’ en toch weten we nog lang niet alles. Op vele verschillende manieren doen wetenschappers onderzoek naar verschillende vogelsoorten, hun trekroutes, winterverblijven enzovoort. In de serie 'Ontdek de vogeltrek' gaat Vara’s Vroege Vogels met Vogelbescherming Nederland op stap om steeds meer van dit mysterie te ontdekken.

Hieronder een aantal afleveringen uit de serie: